הפתח לספר הזוהר – שיעור ג'

קבלה – חכמת הקבלה #תורת #קבלה