ענווה או גאווה ? #קבלה

קבלה – חכמת הקבלה #תורת #קבלה #חכמת #הקבלה #הנסתר