מאין סוף ולמטה או למטא #קבלה

קבלה – חכמת הקבלה #תורת #קבלה