מילא אין מילוי ותענוג בגשמיות אבל מדוע יש סבל ? #קבלה

קבלה – חכמת הקבלה #תורת #קבלה