כלי חד פעמי או כלי רוחני ? – #קבלה

קבלה – חכמת הקבלה #תורת #קבלה