רבי ברוך שלום הלוי אשלג – פרשת תולדות

6

רבי ברוך שלום הלוי אשלג – פרשת תולדות – ברכת שלום על התורה