ברוך שלום הלוי אשלג

10

ברוך שלום הלוי אשלג – ה' בתשרי – הילולת הרב"ש