דרגות הסולם 14 – כי יד על כס יה – ברכת שלום

דרגות הסולם 14 – כי יד על כס יה – ברכת שלום