לימוד קבלה לאישה מותר או חטא חמור ?

לימוד קבלה לאישה מותר או חטא חמור ?
מעיינותיך | נחל נובע| לימוד זוהר לאישה | לימוד ספירות לנשים | לימוד חסידות לאישה