תלמוד עשר הספירות: אותיות פ"ז-ק"ה

תלמוד עשר הספירות חלק א': אותיות פ"ח-ק"ה