סערות נפש – קליפת עמלק #קבלה

ז' באדר #קבלה יום פטירת משה רבנו #שמעתי