לאסוף את היהלומים של פורים | סדר עבודה רוחני ופרקטי בסולם | הרב עדיאל רוזנפלד