הכנה #פסח – קורס יציאת מצרים

#קבלה #חסידות #פסח – #קורס #יציאת #מצרים #live