#קבלה – ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

#קבלה – ונשמרתם מאוד לנפשותיכם