תשעה באב – פינת הפשט

פינת הפשט:

(במידה ויש קטעים שיש מוזיקה יש להנמיך קול או לדלג)