האם מותר לנשים ללמוד קבלה?

מותר לנשים ללמוד קבלה? האם מותר לנשים ללמוד קבלה? האם אשה יכולה ללמוד קבלה? לימוד קבלה לנשים? אם מותר לנשים ללמוד קבלה? האם מותר לאישה ללמוד זוהר? גריסת זוהר לנשים?

במשנה במסכת סוטה (פרק ג', משנה ד') דעת בן עזאי, שחייב אדם ללמד את בתו תורה. לעומתו אמר רבי אליעזר: ”כל המלמד את בתו תורה כאילו לומדה תפלות”. לפי הרמב"ם, תפלות היא "השוא ודברי ההבל", ובהלכות תלמוד תורה הוא מרחיב יותר: ”מפני שרוב הנשים אין דעתם מכוונת להתלמד, אלא הן מוציאות דברי תורה לדברי הבאי לפי עניות דעתן”.