ספרי קבלה להורדה

תיקוני הזוהר מעלות הסולם להורדה PDF

pdf להורדה לנוחות הלומדים הדף היומי בתיקוני הזוהר עם פירוש מעלות הסולם

ZOHAR_SULAM_TIKKUNE_INT_11

ZOHAR_SULAM_TIKKUNE_12_21

ZOHAR_SULAM_TIKKUNE_21_22

בית שער הכונות

ספר קבלה מיוחד, שכתב בעל הסולם, לאחר שהזמינו ממנו שיכתוב סידור תפילה. ספר זה קשור להקדמה לסידור התפילה.

בית שער הכונות מאת בעל הסולם (pdf)

ספר האילן הקדוש (pdf) – ספר האילן יצא ביחד עם הספר בית שער הכונות.

פתיחה לחכמת הקבלה

הפתיחה לחכמת הקבלה היא סקירה של סדר השתלשלות העולמות הרוחניים (מדרגות התגלות האלוהות לאדם בעודו בחיים). מהעולם המכונה אינסוף עד להסתרה מלאה, של הרגשת האלוהות, המכונה עולם העשיה הרוחני (הכולל בתוכו את העולם שלנו הגשמי).

הפתיחה לחכמת הקבלה מאת בעל הסולם  (pdf)

 עץ החיים עם הפירושים פנים מאירות ופנים מסבירות

הספר שהוא הגרסא המוקדמת של תלמוד עשר הספירות.

חלק א

הספר חלק א (PDF)

חלק ב

הספר חלק ב (PDF)

חלק שלישי

הספר חלק שלישי (PDF)

חלק המשך

הספר חלק המשך (PDF)

מאמרים/אגרות מאת בעל הסולם

אוסף המאמרים פרי חכם א'

אוסף של מאמרים שפרסם בעל הסולם בעיתון, שנסגר לצערנו, לאחר מספר מצומצם של מהדורות.

פרי חכם א' – מאמרים בנושא דת קבלה ומחשבת ישראל

אוסף אגרות פרי חכם ב'

אוסף של אגרות קודש ששלח בעל הסולם לתלמידיו, ביניהם גם בנו בכורו הרב ברוך אשלג. האגרות מסודרות לפי מספרי העמודים שהן מופיעות בספר פרי חכם ב'.

פרי חכם ב' – אגרות קודש בנושא דת קבלה ומחשבת ישראל

אוסף כתבים פרי חכם ג'

זהו אוסף שנוצר מכתבי יד שונים, שכתב בעל הסולם ולא שלח אותם לפרסום.  הכתבים לוקטו ונערכו לפי נושאים.

פרי חכם ג'- אוסף כתבים בנושא דת קבלה ומחשבת ישראל

אוסף כתבים פרי חכם ד'

זהו אוסף שנוצר מכתבי יד שונים, שכתב בעל הסולם ולא שלח אותם לפרסום.  הכתבים לוקטו ונערכו לפי פרשיות התורה.

פרי חכם ד' – אוסף כתבים בנושא דת קבלה ומחשבת ישראל

אוסף המאמרים מתן תורה

אוסף נוסף של מאמרים שפרסם בעל הסולם בעיתון, שנסגר לצערנו, לאחר מספר מצומצם של מהדורות.

עת לעשות (pdf)

גילוי טפח וכיסוי טפחיים (pdf)

מתן תורה (pdf)

הערבות (pdf)

מהות הדת ומטרתה (pdf)

מהות חכמת הקבלה (pdf)

השלום (pdf)

מאמר החרות (pdf)

מאמר לסיום הזהר (pdf)

שכל הפועל (pdf)

וזאת ליהודה – מתוך הפירוש על ההגדה של פסח (pdf)

מאמרים בעניין הדרך להקמתה וצורתה של חברה מתוקנת

בניין החברה העתידית (pdf)

כיצד לאחד החברה סביב עניין אחד (pdf)

מאמרים/אגרות מאת האדמו"ר

 ברוך שלום הלוי אשלג

אוסף המאמרים שמעתי

בין הספרים וכתבי היד שהיה לומד בהם רבי זצ"ל, הייתה מחברת מיוחדת עליה היה כתוב "שמעתי". ממחברת זו לא מש, ולכל מקום שנסע, נטל אותה עימו ועיין בה עוד ועוד. בהיותו על ערש דווי, בשעת לילה מאוחרת, הגיש לי לפתע את המחברת ואמר לי בזו הלשון: "קח את המחברת ועסוק בה". למחרת לפנות בוקר, בהיותי סמוך למיטת חוליו, עלתה נשמתו הטהורה לגנזי מרומים . המחברת מכילה אוסף מאמרים מאת בעל הסולם זצ"ל שכתבם רבי זצ"ל מפי אביו מיד לאחר אמירת הדברים. עקב ייחודיותם שמרנו על סגנון השפה המדוברת הנהוגה במאמרים – אותם שתה רבי בצמא ועליהם השתית את יסודות תורתו .

הקדמת משמשו האישי ותלמידו של האדמו"ר

לאוסף המאמרים

הספר שמעתי – מאמרים בנושא תורה קבלה ומחשבת ישראל

אוסף אגרות קודש

אוסף אגרות, שכתב האדמו"ר ברוך שלום הלוי אשלג.

אגרות קודש – שכתב האדמו"ר לתלמידיו בנושאי תורה קבלה ומחשבת ישראל

מאמרים לתלמידי קבלה

מדי כשבוע היה מחלק האדמו"ר ברוך שלום הלוי אשלג מאמרים לקבוצת תלמידי קבלה שלימד. במאמרים אלו חושף האדמו"ר המקובל, לאדם שרוצה להתחיל לעלות בסולם העולמות, את הפעולות הדרושות לו להגיע להכרת הבורא . מאמרים אלה הם המדריך המעשי המפורט והגלוי ביותר לקבלה כיום.

במאמרים מתוארים כל פרטי הדרך מהעולם הגשמי ועד הכי עליון חשיבות המאמרים היא כשל "השולחן ערוך" לכל מי שרוצה בהשגה רוחנית .

מאמרי הת'שמ"ד

מאמרי ה'תשמ"ה

מאמרי ה'תשמ"ו

מאמרי ה'תשמ"ז

מאמרי ה'תשמ"ח

מאמרי ה'תשמ"ט

מאמרי ה'תש"ן

מאמרי ה'תשנ"א

שלבי הסולם:

חלק א'

חלק ב' 

חלק ג'

חלק ד'

חלק ה'

דרגות הסולם

אוסף כתבי יד של האדמו"ר

הספר דרגות הסולם

ספר הזוהר עם פירוש הסולם

הקדמות

הקדמה לתלמוד עשר הספירות (pdf)

הקדמה לספר הזהר  (pdf)

מבוא לספר הזהר  (pdf)

פתיחה לפירוש הסולם  (pdf)

הפתיחה לחכמת הקבלה מאת בעל הסולם  (pdf)

פתיחה כוללת

הקדמת פי חכם

ספר הזהר עם פירוש הסולם

זוהר בראשית:
הקדמה

בראשית א'

בראשית ב'

נח

לך לך

וירא

חיי שרה

תולדות

ויצא

וישלח

וישב

מקץ

ויגש

ויחי
—————–

זוהר שמות:

שמות

וארא

בא

בשלח

יתרו

משפטים

תרומה

תצוה

כי תשא

ויקהל

פקודי

זוהר ויקרא:
ויקרא

צו

שמיני

תזריע

מצורע

אחרי מות

קדושים

אמור

בהר

בחוקותי

זוהר במדבר:
במדבר

נשא

בהעלותך

שלח

קרח

חקת

בלק

פנחס

מטות

זוהר דברים:

ואתחנן

עקב

שופטים

כי תצא

וילך

האזינו

תיקוני זוהרא

תיקוני זוהר ב

תיקוני זוהר ג

השמטות א

השמטות ב

השמטות  ג

מפתח

———-

ספר זהר חדש עם פירוש הסולם

זהר חדש בראשית

זהר חדש פרשת נח (pdf)

זהר חדש פרשת לך לך (pdf)

זהר חדש פרשת וירא (pdf)

זהר חדש פרשת תולדות (pdf)

זהר חדש פרשת ויצא (pdf)

זהר חדש פרשת וישב (pdf)

זהר חדש פרשת בשלח (pdf)

זהר חדש פרשת יתרו (pdf)

פרשת תרומה (pdf)

פרשת כי תשא (pdf)

פרשת צו (pdf)

פרשת אחרי (pdf)

פרשת בהר (pdf)

פרשת נשא (pdf)

פרשת חקת (pdf)

פרשת בלק (pdf)

פרשת מטות (pdf)

פרשת ואתחנן (pdf)

פרשת כי תצא (pdf)

פרשת כי תבא (pdf)

שיר השירים

רות

איכה