הכנה לפורים? מהי מחצית השקל בעבודה

<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/YkjcLJl4pg4" title="הכנה לפורים? מהי מחצית השקל בעבודה | שיעור 2" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>