תרומה באמצעות הטלפון

₪ 10 ₪ 30 ₪ 51 ₪ 72 ₪ 99
בחרו את הסכום, חייגו למספר, לאחר מכאן רשמו את המספר שממנו חייגתם- ולחצו לסיום הרכישה.