רבי עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל

[one_fifth][/one_fifth]
[three_fifth]

כואבים אנו בצער רב וביגון קודר את נפילת הגאון הצדיק רב הפעלים מורה ההלכה בכל בית ישראל רבי עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל.

מתפללים אנו בפני בורא עולם לאחדות כל עם ישראל ביתר שאת וביתר עוז ונשמת הצדיק במרום תסייע לאחדות העם ב"ה.

עקב לווית הרב עובדיה זצ"ל לא יתקיים שיעור הדף היומי.

[/three_fifth]
[one_fifth_last][/one_fifth_last]