שאלה: הבריאה

האם נברא עולם פיזי או רק מחשבה "שמחמרת" את המציאות האינסופית שנותנת לנבראים תמונה אשלייתית של חומר?

תשובה:

 אין עולם כפי הנתפס ע"י החושים . זו אשליה. אך יש תודעה רוחנית הנתונה לאשליה של זמן ומקום מפרידים כפי הנתפסים בחושים. כפי שכתבת תודעה מחמרת, אך יש לזכור שהיא אשליתית. אנו במעין סימולציה, וטוב שכך, היות וזה המקום הנכון להתאמן דרכו.