קבלה – סוד שילוח הקן – הרב אדם סיני

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – https://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מצווה חשובה, שהשכר עליה מפורש בתורה, וגם בחינת צער בעלי חיים, צפו בפירוש עפ"י פנימיות התורה, מהי בחינת "האם" ומדוע אסור לאדם לנתק אותה מן הבנים מבחינה נפשית.