הרב אדם סיני – אנחנו אנשים גדולים!

115

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – https://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

צפו בתשובת הרב לשאלת תלמיד: רואים לכאורה, שעם ישראל חוטא הרבה, ושעיקר התיקון הוא ע"י הבורא ית', אם כן, מדוע בכלל ניתנה העבודה לעם ישראל, ומדוע הבורא עצמו לא מתקן את הבריאה, ללא שיתוף של כאלה שיכולים גם לחטוא. תשובה מעמיקה המלמדת אותנו יסוד חשוב ביותר בתפיסת המציאות והתיקון.