ראשי חודשים (מאגר ישן)

שם ההרצאה שם המרצה תאריך עברי ת. לועזי ספר סימן אות הורדה
חודש אב (תשס"ו) הרב אדם סיני כט תמוז התשסו 25.07.2006 הרצאות ראשי חודשים
      
חודש ניסן (תשס"ו) הרב אדם סיני ד ניסן התשסו 02.04.2006 הרצאות ראשי חודשים
      
חודש אב (תשס"ד) הרב אדם סיני כח תמוז התשסה 04.08.2005 הרצאות ראשי חודשים
      

 

שם ההרצאה שם המרצה תאריך עברי ת. לועזי ספר סימן אות הורדה
חודש סיון (תשס"ח) הרב אדם סיני א סיון התשסח 04.06.2008 הרצאות ראשי חודשים
      
חודש אייר (תשס"ח) הרב אדם סיני כט ניסן התשסח 04.05.2008 הרצאות ראשי חודשים
      
חודש ניסן (תשס"ח) הרב אדם סיני ב ניסן התשסח 07.04.2008 הרצאות ראשי חודשים
      
חודש כסלו (תשס"ח) הרב אדם סיני א כסלו התשסח 11.11.2007 הרצאות ראשי חודשים
      
חודש אב (תשס"ז) הרב אדם סיני ב אב התשסז 17.07.2007 הרצאות ראשי חודשים
      
חודש סיון (תשס"ז) הרב אדם סיני ד סיון התשסז 21.05.2007 הרצאות ראשי חודשים
      
חודש אייר (תשס"ז) הרב אדם סיני א אייר התשסז 19.04.2007 הרצאות ראשי חודשים
      
חודש אדר (תשס"ז) הרב אדם סיני א אדר התשסז 19.02.2007 הרצאות ראשי חודשים
      
חודש שבט (תשס"ז) הרב אדם סיני כח טבת התשסז 18.01.2007 הרצאות ראשי חודשים
      
חודש כסלו (תשס"ז) הרב אדם סיני ל חשון התשסז 21.11.2006 הרצאות ראשי חודשים
      

 

שם ההרצאה שם המרצה תאריך עברי ת. לועזי ספר סימן אות הורדה
חודש תמוז (תשס"ט) הרב אדם סיני ל סיון התשסט 22.06.2009 הרצאות ראשי חודשים
      
חודש סיון (תשס"ט) הרב אדם סיני א סיון התשסט 24.05.2009 הרצאות ראשי חודשים
      
חודש אייר (תשס"ט) הרב אדם סיני כט ניסן התשסט 23.04.2009 הרצאות ראשי חודשים
      
חודש ניסן (תשס"ט) הרב אדם סיני א ניסן התשסט 26.03.2009 הרצאות ראשי חודשים
      
חודש אדר (תשס"ט) הרב אדם סיני ל שבט התשסט 24.02.2009 הרצאות ראשי חודשים
      
חודש שבט (תשס"ט) הרב אדם סיני כט טבת התשסט 25.01.2009 הרצאות ראשי חודשים
      
חודש אלול (תשס"ח) הרב אדם סיני א אלול התשסח 01.09.2008 הרצאות ראשי חודשים
      
חודש אב (תשס"ח) הרב אדם סיני כח תמוז התשסח 31.07.2008 הרצאות ראשי חודשים
      
חודש תמוז (תשס"ח) הרב אדם סיני ל סיון התשסח 03.07.2008 הרצאות ראשי חודשים
      
חודש חשוון(תשס"ט) הרב אדם סיני ל סיון התשסח 03.07.2008 הרצאות ראשי חודשים
      

 

שם ההרצאה שם המרצה תאריך עברי ת. לועזי ספר סימן אות הורדה
ראש חודש אלול תש"ע הרב אדם סיני כט אב התשע 09.08.2010 הרצאות ראשי חודשים אלול
      
ראש חודש אב תש"ע הרב אדם סיני א אב התשע 12.07.2010 הרצאות ראשי חודשים אב
      
ראש חודש אייר הרב אדם סיני ל ניסן התשע 14.04.2010 הרצאות ראשי חודשים אייר
      
ראש חודש ניסן הרב אדם סיני א ניסן התשע 16.03.2010 הרצאות ראשי חודשים ניסן
      
ראש חודש אדר הרב אדם סיני ל שבט התשע 14.02.2010 הרצאות ראשי חודשים אדר
      
ראש חודש טבת הרב אדם סיני ל כסלו התשע 17.12.2009 הרצאות ראשי חודשים טבת
      
ראש חודש כסליו הרב אדם סיני כט חשון התשע 16.11.2009 הרצאות ראשי חודשים כסליו
      
ראש חודש חשון הרב אדם סיני ל תשרי התשע 18.10.2009 הרצאות ראשי חודשים חשון
      
חודש אב (תשס"ט) הרב אדם סיני א אב התשסט 22.07.2009 הרצאות ראשי חודשים
      
חודש אלול (תשס"ט) הרב אדם סיני כז תמוז התשסט 19.07.2009 הרצאות ראשי חודשים
      

 

שם ההרצאה שם המרצה תאריך עברי ת. לועזי ספר סימן אות הורדה
סעודת ראש חודש שבט – תשע"ב הרב אדם סיני כט טבת התשעב 24.01.2012 הרצאות ראש חודש שבט
      
סעודת ראש חודש טבת – תשע"ב הרב אדם סיני ל כסלו התשעב 26.12.2011 הרצאות ראש חודש טבת
      
סעודת ראש חודש כסלו – תשע"ב הרב אדם סיני א כסלו התשעב 27.11.2011 הרצאות ראש חודש כסלו
      
סעודת ראש חודש מרחשוון – תשע"ב הרב אדם סיני כט תשרי התשעב 27.10.2011 הרצאות ראש חודש מרחשוון
      
סעודת ראש חודש אב תשע"א הרב אדם סיני א אב התשעא 01.08.2011 הרצאות ראש חודש אב
      
הכנסת ספר תורה – ר"ח תמוז תשע"א הרב אדם סיני א תמוז התשעא 03.07.2011 הרצאות ראש חודש תמוז
      
סעודת ראש חודש סיון תשע"א הרב אדם סיני כט אייר התשעא 02.06.2011 הרצאות ראש חודש סיון
      
סעודת ראש חודש ניסן תשע"א הרב אדם סיני כט 'אדר ב התשעא 04.04.2011 הרצאות ראש חודש ניסן
      
סעודת ראש חודש אדר ב' תשע"א הרב אדם סיני א 'אדר ב התשעא 07.03.2011 הרצאות ראש חודש אדר ב
      
ראש חודש כסלו תשע"א הרב אדם סיני ל חשון התשעא 07.11.2010 הרצאות ראשי חודשים כסלו
      

 

שם ההרצאה שם המרצה תאריך עברי ת. לועזי ספר סימן אות הורדה
סעודת ראש חודש אדר – תשע"ג הרב אדם סיני א אדר התשעג 11.02.2013 הרצאות ראש חודש אדר
      
סעודת ראש חודש שבט – תשע"ג הרב אדם סיני א שבט התשעג 12.01.2013 הרצאות ראש חודש שבט
      
סעודת ראש חודש כסלו – תשע"ג הרב אדם סיני א כסלו התשעג 15.11.2012 הרצאות ראש חודש כסלו
      
סעודת ראש חודש מרחשוון – תשע"ג הרב אדם סיני כט תשרי התשעג 15.10.2012 הרצאות ראש חודש מרחשוון
      
סעודת ראש חודש אלול – תשע"ב הרב אדם סיני ל אב התשעב 18.08.2012 הרצאות ראש חודש אלול
      
סעודת ראש חודש אב – תשע"ב הרב אדם סיני א אב התשעב 20.07.2012 הרצאות ראש חודש אב
      
סעודת ראש חודש תמוז – תשע"ב הרב אדם סיני א תמוז התשעב 21.06.2012 הרצאות ראש חודש תמוז
      
סעודת ראש חודש סיון – תשע"ב הרב אדם סיני א סיון התשעב 22.05.2012 הרצאות ראש חודש סיון
      
סעודת ראש חודש אייר – תשע"ב הרב אדם סיני ל ניסן התשעב 22.04.2012 הרצאות ראש חודש אייר
      
סעודת ראש חודש ניסן – תשע"ב הרב אדם סיני כח אדר התשעב 22.03.2012 הרצאות ראש חודש ניסן