ראשי חודשים (מאגר ישן)

שם ההרצאהשם המרצהתאריך עברית. לועזיספרסימןאותהורדה
חודש אב (תשס"ו)הרב אדם סיניכט תמוז התשסו25.07.2006הרצאותראשי חודשים
      
חודש ניסן (תשס"ו)הרב אדם סיניד ניסן התשסו02.04.2006הרצאותראשי חודשים
      
חודש אב (תשס"ד)הרב אדם סיניכח תמוז התשסה04.08.2005הרצאותראשי חודשים
      

 

שם ההרצאהשם המרצהתאריך עברית. לועזיספרסימןאותהורדה
חודש סיון (תשס"ח)הרב אדם סיניא סיון התשסח04.06.2008הרצאותראשי חודשים
      
חודש אייר (תשס"ח)הרב אדם סיניכט ניסן התשסח04.05.2008הרצאותראשי חודשים
      
חודש ניסן (תשס"ח)הרב אדם סיניב ניסן התשסח07.04.2008הרצאותראשי חודשים
      
חודש כסלו (תשס"ח)הרב אדם סיניא כסלו התשסח11.11.2007הרצאותראשי חודשים
      
חודש אב (תשס"ז)הרב אדם סיניב אב התשסז17.07.2007הרצאותראשי חודשים
      
חודש סיון (תשס"ז)הרב אדם סיניד סיון התשסז21.05.2007הרצאותראשי חודשים
      
חודש אייר (תשס"ז)הרב אדם סיניא אייר התשסז19.04.2007הרצאותראשי חודשים
      
חודש אדר (תשס"ז)הרב אדם סיניא אדר התשסז19.02.2007הרצאותראשי חודשים
      
חודש שבט (תשס"ז)הרב אדם סיניכח טבת התשסז18.01.2007הרצאותראשי חודשים
      
חודש כסלו (תשס"ז)הרב אדם סיניל חשון התשסז21.11.2006הרצאותראשי חודשים
      

 

שם ההרצאהשם המרצהתאריך עברית. לועזיספרסימןאותהורדה
חודש תמוז (תשס"ט)הרב אדם סיניל סיון התשסט22.06.2009הרצאותראשי חודשים
      
חודש סיון (תשס"ט)הרב אדם סיניא סיון התשסט24.05.2009הרצאותראשי חודשים
      
חודש אייר (תשס"ט)הרב אדם סיניכט ניסן התשסט23.04.2009הרצאותראשי חודשים
      
חודש ניסן (תשס"ט)הרב אדם סיניא ניסן התשסט26.03.2009הרצאותראשי חודשים
      
חודש אדר (תשס"ט)הרב אדם סיניל שבט התשסט24.02.2009הרצאותראשי חודשים
      
חודש שבט (תשס"ט)הרב אדם סיניכט טבת התשסט25.01.2009הרצאותראשי חודשים
      
חודש אלול (תשס"ח)הרב אדם סיניא אלול התשסח01.09.2008הרצאותראשי חודשים
      
חודש אב (תשס"ח)הרב אדם סיניכח תמוז התשסח31.07.2008הרצאותראשי חודשים
      
חודש תמוז (תשס"ח)הרב אדם סיניל סיון התשסח03.07.2008הרצאותראשי חודשים
      
חודש חשוון(תשס"ט)הרב אדם סיניל סיון התשסח03.07.2008הרצאותראשי חודשים
      

 

שם ההרצאהשם המרצהתאריך עברית. לועזיספרסימןאותהורדה
ראש חודש אלול תש"עהרב אדם סיניכט אב התשע09.08.2010הרצאותראשי חודשיםאלול
      
ראש חודש אב תש"עהרב אדם סיניא אב התשע12.07.2010הרצאותראשי חודשיםאב
      
ראש חודש איירהרב אדם סיניל ניסן התשע14.04.2010הרצאותראשי חודשיםאייר
      
ראש חודש ניסןהרב אדם סיניא ניסן התשע16.03.2010הרצאותראשי חודשיםניסן
      
ראש חודש אדרהרב אדם סיניל שבט התשע14.02.2010הרצאותראשי חודשיםאדר
      
ראש חודש טבתהרב אדם סיניל כסלו התשע17.12.2009הרצאותראשי חודשיםטבת
      
ראש חודש כסליוהרב אדם סיניכט חשון התשע16.11.2009הרצאותראשי חודשיםכסליו
      
ראש חודש חשוןהרב אדם סיניל תשרי התשע18.10.2009הרצאותראשי חודשיםחשון
      
חודש אב (תשס"ט)הרב אדם סיניא אב התשסט22.07.2009הרצאותראשי חודשים
      
חודש אלול (תשס"ט)הרב אדם סיניכז תמוז התשסט19.07.2009הרצאותראשי חודשים
      

 

שם ההרצאהשם המרצהתאריך עברית. לועזיספרסימןאותהורדה
סעודת ראש חודש שבט – תשע"בהרב אדם סיניכט טבת התשעב24.01.2012הרצאותראש חודששבט
      
סעודת ראש חודש טבת – תשע"בהרב אדם סיניל כסלו התשעב26.12.2011הרצאותראש חודשטבת
      
סעודת ראש חודש כסלו – תשע"בהרב אדם סיניא כסלו התשעב27.11.2011הרצאותראש חודשכסלו
      
סעודת ראש חודש מרחשוון – תשע"בהרב אדם סיניכט תשרי התשעב27.10.2011הרצאותראש חודשמרחשוון
      
סעודת ראש חודש אב תשע"אהרב אדם סיניא אב התשעא01.08.2011הרצאותראש חודשאב
      
הכנסת ספר תורה – ר"ח תמוז תשע"אהרב אדם סיניא תמוז התשעא03.07.2011הרצאותראש חודשתמוז
      
סעודת ראש חודש סיון תשע"אהרב אדם סיניכט אייר התשעא02.06.2011הרצאותראש חודשסיון
      
סעודת ראש חודש ניסן תשע"אהרב אדם סיניכט 'אדר ב התשעא04.04.2011הרצאותראש חודשניסן
      
סעודת ראש חודש אדר ב' תשע"אהרב אדם סיניא 'אדר ב התשעא07.03.2011הרצאותראש חודשאדר ב
      
ראש חודש כסלו תשע"אהרב אדם סיניל חשון התשעא07.11.2010הרצאותראשי חודשיםכסלו
      

 

שם ההרצאהשם המרצהתאריך עברית. לועזיספרסימןאותהורדה
סעודת ראש חודש אדר – תשע"גהרב אדם סיניא אדר התשעג11.02.2013הרצאותראש חודשאדר
      
סעודת ראש חודש שבט – תשע"גהרב אדם סיניא שבט התשעג12.01.2013הרצאותראש חודששבט
      
סעודת ראש חודש כסלו – תשע"גהרב אדם סיניא כסלו התשעג15.11.2012הרצאותראש חודשכסלו
      
סעודת ראש חודש מרחשוון – תשע"גהרב אדם סיניכט תשרי התשעג15.10.2012הרצאותראש חודשמרחשוון
      
סעודת ראש חודש אלול – תשע"בהרב אדם סיניל אב התשעב18.08.2012הרצאותראש חודשאלול
      
סעודת ראש חודש אב – תשע"בהרב אדם סיניא אב התשעב20.07.2012הרצאותראש חודשאב
      
סעודת ראש חודש תמוז – תשע"בהרב אדם סיניא תמוז התשעב21.06.2012הרצאותראש חודשתמוז
      
סעודת ראש חודש סיון – תשע"בהרב אדם סיניא סיון התשעב22.05.2012הרצאותראש חודשסיון
      
סעודת ראש חודש אייר – תשע"בהרב אדם סיניל ניסן התשעב22.04.2012הרצאותראש חודשאייר
      
סעודת ראש חודש ניסן – תשע"בהרב אדם סיניכח אדר התשעב22.03.2012הרצאותראש חודשניסן
      

 

שתף אותנו

לתגובות היכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו

להשאיר תגובה

Or