שמעתי (ישן)

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
פורים – שמעתי – כי טובים דודיך מיין
הרב אדם סיני
יא אדר התשעג
21.02.2013
הרצאות
חגים
פורים
      
פורים – שמעתי – המן מן התורה מנין
הרב אדם סיני
יא אדר התשעג
21.02.2013
הרצאות
חגים
פורים
      
פורים – שמעתי – החילוק בין אגרות ראשונות לאגרות אחרונות
הרב אדם סיני
י אדר התשעג
20.02.2013
הרצאות
חגים
פורים
      
פורים – שמעתי – וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך
הרב אדם סיני
י אדר התשעג
20.02.2013
הרצאות
חגים
פורים
      
פורים – ברכת שלום מכתבים – אגרת נ"ג
הרב אדם סיני
ט אדר התשעג
19.02.2013
הרצאות
חגים
פורים
      
פורים – ברכת שלום מכתבים – אגרת ל"א 3
הרב אדם סיני
ז אדר התשעג
17.02.2013
הרצאות
חגים
פורים
      
פורים – ברכת שלום מכתבים – אגרת ל"א 2
הרב אדם סיני
ד אדר התשעג
14.02.2013
הרצאות
חגים
פורים
      
פורים – ברכת שלום מכתבים – אגרת ל"א
הרב אדם סיני
ב אדר התשעג
12.02.2013
הרצאות
חגים
פורים
      
שמעתי רלט – ענין גורלות שהיו ביום הכיפורים ואצל המן
הרב אדם סיני
א אדר התשעג
11.02.2013
הרצאות
חגים
פורים
      
שמעתי – וזה סוד צדיקים לאלתר
הרב אדם סיני
טו אלול התשעב
02.09.2012
הרצאות
חגים
ראש השנה
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
שמעתי ריב – אהבה ויראה בתורה ובעבודה
הרב אדם סיני
א אלול התשעב
19.08.2012
הרצאות
חגים
סליחות
      
שמעתי ריג – אני לדודי ודודי לי בעבודה
הרב אדם סיני
א אלול התשעב
19.08.2012
הרצאות
חגים
סליחות
      
שבועות – שמעתי ריא – החילוק בין מוחין דשבועות לדשבת במחנה
הרב אדם סיני
ג סיון התשעב
24.05.2012
הרצאות
חגים
שבועות
      
שבועות – שמעתי רי – החכם בא לעיר
הרב אדם סיני
ב סיון התשעב
23.05.2012
הרצאות
חגים
שבועות
      
שבועות – שמעתי רט – טעם שנקרא חג הביכורים מתן תורה
הרב אדם סיני
א סיון התשעב
22.05.2012
הרצאות
חגים
שבועות
      
שבועות – שמעתי רח – מתן תורה וקבלת התורה
הרב אדם סיני
כט אייר התשעב
21.05.2012
הרצאות
חגים
שבועות
      
שבועות – שמעתי רז – ענין הגבלה
הרב אדם סיני
כח אייר התשעב
20.05.2012
הרצאות
חגים
שבועות
      
שמעתי קצח – ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים
הרב אדם סיני
ט ניסן התשעב
01.04.2012
הרצאות
חגים
פסח
      
פסח – מכתבים הרב"ש – ס"ה
הרב אדם סיני
ז ניסן התשעב
30.03.2012
הרצאות
חגים
פסח
      
שמעתי קצז – ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס 3
הרב אדם סיני
ו ניסן התשעב
29.03.2012
הרצאות
חגים
פסח
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
שמעתי קצז – ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס 2
הרב אדם סיני
ה ניסן התשעב
28.03.2012
הרצאות
חגים
פסח
      
שמעתי קצז – ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס
הרב אדם סיני
ד ניסן התשעב
27.03.2012
הרצאות
חגים
פסח
      
שמעתי קצו – מטרת העבודה
הרב אדם סיני
ג ניסן התשעב
26.03.2012
הרצאות
חגים
פסח
      
שמעתי רמז – המן טאשן
הרב אדם סיני
ז אדר התשעב
01.03.2012
הרצאות
חגים
פורים
      
שמעתי רמו – ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים
הרב אדם סיני
ו אדר התשעב
29.02.2012
הרצאות
חגים
פורים
      
שמעתי רמד – כי טובים דודיך מיין
הרב אדם סיני
ה אדר התשעב
28.02.2012
הרצאות
חגים
פורים
      
שמעתי רמה – המן מן התורה מנין
הרב אדם סיני
ה אדר התשעב
28.02.2012
הרצאות
חגים
פורים
      
שמעתי רמג – וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך
הרב אדם סיני
ד אדר התשעב
27.02.2012
הרצאות
חגים
פורים
      
שמעתי רמב- החילוק בין אגרות הראשונות לאחרונות
הרב אדם סיני
ג אדר התשעב
26.02.2012
הרצאות
חגים
פורים
      
שמעתי רמ- הפיל פור הוא הגורל
הרב אדם סיני
ל שבט התשעב
23.02.2012
הרצאות
חגים
פורים
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
סוכות – שמעתי רכט
הרב אדם סיני
יד תשרי התשעב
12.10.2011
הרצאות
חגים
סוכות
      
סוכות – שמעתי רכח
הרב אדם סיני
יג תשרי התשעב
11.10.2011
הרצאות
חגים
סוכות
      
סוכות – שמעתי רכז
הרב אדם סיני
יב תשרי התשעב
10.10.2011
הרצאות
חגים
סוכות
      
פסח – שמעתי – ברח דודי עד שתחפץ אהבת כלולתנו
הרב אדם סיני
יא ניסן התשעא
15.04.2011
הרצאות
חגים
פסח
      
פסח – שמעתי – וישמע ה' את נאקתם
הרב אדם סיני
ט ניסן התשעא
13.04.2011
הרצאות
חגים
פסח
      
פסח – שמעתי – ויבן ערים מסכנות 2
הרב אדם סיני
ח ניסן התשעא
12.04.2011
הרצאות
חגים
פסח
      
פסח – שמעתי – ויבן ערים מסכנות
הרב אדם סיני
ז ניסן התשעא
11.04.2011
הרצאות
חגים
פסח
      
פסח – שמעתי – יראת ה' היא אוצרו 2
הרב אדם סיני
כח 'אדר ב התשעא
03.04.2011
הרצאות
חגים
פסח
      
פסח – שמעתי – יראת ה' היא אוצרו
הרב אדם סיני
כו 'אדר ב התשעא
01.04.2011
הרצאות
חגים
פסח
      
פורים – שמעתי – מאמר לפורים 2
הרב אדם סיני
יד 'אדר ב התשעא
20.03.2011
הרצאות
חגים
פורים
      
שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
פורים – שמעתי – מאמר לפורים
הרב אדם סיני
יב 'אדר ב התשעא
18.03.2011
הרצאות
חגים
פורים
      
פורים – שמעתי רלט שיעור 5
הרב אדם סיני
יא 'אדר ב התשעא
17.03.2011
הרצאות
חגים
פורים
      
פורים – שמעתי רלט שיעור 4
הרב אדם סיני
י 'אדר ב התשעא
16.03.2011
הרצאות
חגים
פורים
      
פורים – שמעתי רלט שיעור 3
הרב אדם סיני
ט 'אדר ב התשעא
15.03.2011
הרצאות
חגים
פורים
      
פורים – שמעתי רלט שיעור 2
הרב אדם סיני
ח 'אדר ב התשעא
14.03.2011
הרצאות
חגים
פורים
      
פורים – שמעתי רלט
הרב אדם סיני
ז 'אדר ב התשעא
13.03.2011
הרצאות
חגים
פורים
      
יום הכיפורים. "שמעתי" מאמר רכ"ה
הרב אדם סיני
ח תשרי התשעא
16.09.2010
הרצאות
חגים
יום הכיפורים
      
יום הכיפורים. "שמעתי" מאמר רכ"ו
הרב אדם סיני
ח תשרי התשעא
16.09.2010
הרצאות
חגים
יום הכיפורים
      
יום הכיפורים. "שמעתי" מאמר רכ"ד
הרב אדם סיני
ז תשרי התשעא
15.09.2010
הרצאות
חגים
יום הכיפורים
      
יום הכיפורים. "שמעתי" מאמר רכ"ג
הרב אדם סיני
ו תשרי התשעא
14.09.2010
הרצאות
חגים
יום הכיפורים
      
שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
יום הכיפורים. "שמעתי" מאמר רכ"ח
הרב אדם סיני
ד תשרי התשעא
12.09.2010
הרצאות
חגים
יום הכיפורים
      
יום העצמאות. שמעתי מאמר ר"ב
הרב אדם סיני
ה אייר התשע
19.04.2010
הרצאות
אקטואליה
יום העצמאות
      
פסח. "שמעתי" מאמר ר"א
הרב אדם סיני
יג ניסן התשע
28.03.2010
הרצאות
חגים
פסח
      
פורים- שמעתי מאמר רמ"א. התחלה
הרב אדם סיני
יד אדר התשע
28.02.2010
הרצאות
חגים
פורים
      
פורים- שמעתי מאמר רמ"א. המשך
הרב אדם סיני
יד אדר התשע
28.02.2010
הרצאות
חגים
פורים
      
שמעתי. מאמר רכ"ז המשך
הרב אדם סיני
יד תשרי התשע
02.10.2009
הרצאות
חגים
סוכות
      
שמעתי. מאמר רכ"ז
הרב אדם סיני
יג תשרי התשע
01.10.2009
הרצאות
חגים
סוכות
      
שמעתי רכ"ד
הרב אדם סיני
ו תשרי התשע
24.09.2009
הרצאות
חגים
יום הכיפורים
      
שמעתי רכ"ג
הרב אדם סיני
ד תשרי התשע
22.09.2009
הרצאות
חגים
יום הכיפורים
      
שמעתי רכ"ב
הרב אדם סיני
ג תשרי התשע
21.09.2009
הרצאות
חגים
יום הכיפורים
      
שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
שמעתי רי"ג
הרב אדם סיני
כח אלול התשסט
17.09.2009
הרצאות
חגים
ראש השנה
      
שמעתי רי"ד
הרב אדם סיני
כז אלול התשסט
16.09.2009
הרצאות
חגים
ראש השנה
      
שמעתי ר"ז. עניין הגבלה.
הרב אדם סיני
ב סיון התשסט
25.05.2009
הרצאות
חגים
שבועות
      
שמעתי ר"ח. מתן תורה וקבלת תורה
הרב אדם סיני
ב סיון התשסט
25.05.2009
הרצאות
חגים
שבועות
      
שמעתי ר"ד – מהו קטנות וגדלות באמונה. פסח (תשס"ט)
הרב אדם סיני
יב ניסן התשסט
06.04.2009
הרצאות
חגים
פסח
      
שמעתי ר"ד – מהו קטנות וגדלות באמונה. פסח (תשס"ט)
הרב אדם סיני
יב ניסן התשסט
06.04.2009
הרצאות
חגים
פסח
      
שמעתי קצ"ח. ויהי בימים הרבים ההם. פסח (תשס"ט)
הרב אדם סיני
כט אדר התשסט
25.03.2009
הרצאות
חגים
פסח
      
שמעתי קצ"ז. יראת ה' היא אוצרו המשך 2. פסח (תשס"ט)
הרב אדם סיני
כח אדר התשסט
24.03.2009
הרצאות
חגים
פסח
      
שמעתי קצ"ז. יראת ה' היא אוצרו המשך 1. פסח (תשס"ט)
הרב אדם סיני
כז אדר התשסט
23.03.2009
הרצאות
חגים
פסח
      
שמעתי קצ"ז. ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס. פסח (תשס"ט.)
הרב אדם סיני
כג אדר התשסט
19.03.2009
הרצאות
חגים
פסח
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
שמעתי קצ"ו. מטרת העבודה. פסח (תשס"ט.)
הרב אדם סיני
כב אדר התשסט
18.03.2009
הרצאות
חגים
פסח
      
שמעתי קצ"ה. יראת ה' היא אוצרו. פסח (תשס"ט. המשך)
הרב אדם סיני
כא אדר התשסט
17.03.2009
הרצאות
חגים
פסח
      
שמעתי קצ"ה. יראת ה' היא אוצרו. פסח (תשס"ט)
הרב אדם סיני
כ אדר התשסט
16.03.2009
הרצאות
חגים
פסח
      
שמעתי רל"ט. (תשס"ט) ד"ה ענין גורלות שהיה ביום כיפורים ואצל המן
הרב אדם סיני
יד אדר התשסט
10.03.2009
הרצאות
חגים
פורים
      
שמעתי רמ"א. מאמר לפורים (תשס"ט המשך. עמ' שמ"ג ד"ה ההפרש בין אגרות ראשונות לשניות)
הרב אדם סיני
יג אדר התשסט
09.03.2009
הרצאות
חגים
פורים
      
שמעתי רמ"א. מאמר לפורים (תשס"ט)
הרב אדם סיני
ט אדר התשסט
05.03.2009
הרצאות
חגים
פורים
      
שמעתי ר"מ. הפיל פור הוא הגורל (תשס"ט)
הרב אדם סיני
ח אדר התשסט
04.03.2009
הרצאות
חגים
פורים
      
שמעתי רכ"ט. מהו פרי עץ בעבודה (תשס"ט)
הרב אדם סיני
יד תשרי התשסט
13.10.2008
הרצאות
חגים
סוכות
      
שמעתי רכ"ח. ענין פסולת גורן ויקב (תשס"ט)
הרב אדם סיני
יג תשרי התשסט
12.10.2008
הרצאות
חגים
סוכות
      
שמעתי רכ"ה. ויום טוב היה עושה בצאתו מן הקודש (תשס"ט)
הרב אדם סיני
ח תשרי התשסט
07.10.2008
הרצאות
חגים
יום הכיפורים
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
שמעתי רכ"ד. ענין הוידוי (תשס"ט)
הרב אדם סיני
ז תשרי התשסט
06.10.2008
הרצאות
חגים
יום הכיפורים
      
שמעתי ר"כ.טעם למה שקורין לשבת שלפני יום הכיפורים שבת תשובה (תשס"ט)
הרב אדם סיני
ג תשרי התשסט
02.10.2008
הרצאות
חגים
יום הכיפורים
      
שמעתי רי"ט. אגוז גימטריא חטא
הרב אדם סיני
כד אלול התשסח
24.09.2008
הרצאות
חגים
ראש השנה
      
שמעתי רי"ח. רוממות ה'
הרב אדם סיני
כג אלול התשסח
23.09.2008
הרצאות
חגים
ראש השנה
      
שמעתי רי"ז. עניין רימון
הרב אדם סיני
כב אלול התשסח
22.09.2008
הרצאות
חגים
ראש השנה
      
שמעתי רט"ז
הרב אדם סיני
כא אלול התשסח
21.09.2008
הרצאות
חגים
ראש השנה
      
שמעתי רט"ו – ב' דורשי ה'
הרב אדם סיני
יח אלול התשסח
18.09.2008
הרצאות
חגים
ראש השנה
      
שמעתי רי"ד – חזרה על תפילת הימים הנוראים
הרב אדם סיני
יז אלול התשסח
17.09.2008
הרצאות
חגים
ראש השנה
      
מעשים על רבי מקוצק. הוא ידע מה שידע ואני שמעתי מה שהייתי צריך
הרב אדם סיני
י אלול התשסח
10.09.2008
חסידות
קוצק
      
שמעתי ב'. עניין שכינתא בגלותא ב'
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
סדר העבודה
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
שמעתי ג'. עניין לאקמא שכינתא מעפרא שזו התפילה שצריכין להתפלל תמיד
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
סדר העבודה
      
שמעתי ד'. ביאור ענין צער ושמחה בעליון
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
סדר העבודה
      
שמעתי ה'. קיום המצוות – לאקמא שכינתא מעפרא
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
סדר העבודה
      
שמעתי ו'. מהו יום ה' וליל ה' בעבודה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
סדר העבודה
      
שמעתי ו'. מהו יום ה' וליל ה' בעבודה. המשך 1
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
סדר העבודה
      
שמעתי ו'. מהו יום ה' וליל ה' בעבודה. המשך 2
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
סדר העבודה
      
שמעתי ז'. מטרת העבודה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
סדר העבודה
      
שמעתי ז'. מטרת העבודה. המשך 2
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
סדר העבודה
      
שמעתי ז'. מטרת העבודה. המשך 1
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
סדר העבודה
      
שמעתי ח'. הקשר שבין הבורא לנבראים
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
סדר העבודה
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
שמעתי ח'. הקשר שבין הבורא לנבראים. המשך 1
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
סדר העבודה
      
שמעתי ט"ז. קדש עצמך במותר לך
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי י"א. חסדים להלביש החכמה
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
סדר העבודה
      
שמעתי י"ב. חכמה וחסדים צריכין להיות שוין
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
סדר העבודה
      
שמעתי י"ד. לדבקה בו
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי י"ח. עבודה דמוחא וליבא
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי י"ט. בירורים דמוחא ודליבא
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
מאמרים
דבקות
      
שמעתי כ". מהו רע אצל אוהב ה'
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי כ"א. שנאת הרע
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי כ"ב. יתרון האור – מן החשך
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
שמעתי כ"ב. יתרון האור – מן החשך. המשך 2
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי כ"ב. יתרון האור – מן החשך. המשך 3
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי כ"ב. יתרון האור – מן החשך. המשך 3
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי כ"ב. יתרון האור – מן החשך. המשך 4
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי כ"ב. יתרון האור – מן החשך. המשך 5
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי כ"ב. יתרון האור – מן החשך. המשך 6
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי כ"ג. עניין הקב"ה מדקדק עם הצדיקים
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי כ"ד. ענין שנאת הרע
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי כ"ה. קשר האדם אל הספירות
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי כ"ט. זמרו ה' כי גאות עשה (וידאתי בתנ"ך)
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
שמעתי ל'. ברית העיניים וברית הלשון. המשך
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי ל"ב. נקיות הדעת
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי ל"ג. כי השוחד יעור עיני חכמים
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי ל"ה. להשליט המחשבה על הרצון
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי ל"ו. מהו שלושה דברים שמרחיבין דעתו של אדם,בעבודה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי ל"ז. מה שלשה דברים שמרחיבים דעתו שךל אדם בעבודה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי ל"ח. הוצאת הכלים מרשות הס"א
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי ל"ט. טעם בהשפעה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי מ". הכח לעבודה דלהשפיע
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי מ"א. מהו שכר מצוה אליו ישתוקק האדם
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
שמעתי מ"ב. מהו שכר מצוה אליו ישתוקק האדם
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי מ"ג. הצורך ברב. המשך 1
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי מ"ג. הצורך ברב. המשך 2
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי מ"ג. הצורך ברב. המשך 3
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי מ"ג. הצורך ברב
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי מ"ד. מהו השיעור באמונת רבו
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי מ"ה. ע"י שהצדיק בבחינת ידיעה יכולים הדבקים בו לעבוד באמונה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
מאמרים
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי מ"ו. דבקות בספרים וסופרים
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי מ"ז. ענין כותל אחד משמש לשניהם
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי מ"ח. ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. המשך 1
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
שמעתי מ"ח. ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. המשך 2
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי מ"ח. ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי מ"ט. כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו וכו'
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי נ". המחלוקות על הצדיקים
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי נ"א. ענין סביבה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי נ"ב. אהבת חברים
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי נ"ג. תורה מגלה המצב אמיתי. המשך
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי נ"ג. תורה מגלה המצב אמיתי
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי נ"ד. היתרון בשלא לשמה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי נ"ה. תלמוד מביא לידי מעשה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
שמעתי נ"ו. תורה לשמה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי נ"ז. לימוד ביראה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי נ"ח. הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמים
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי נ"ט. מהו סמכין בתורה, בעבודה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי ס". אורייתא וקוב"ה חד הוא
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי ס"א. ענין נגלה וענין נסתר
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי ס"ב. עיון בסתרי תורה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי ס"ג. מעלת העיון בתוך הספר
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי ס"ד. להבין דברי הזוהר הק'
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי ס"ה. לשון הזוהר
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
שמעתי ס"ו. נשמת אדם תלמדנו
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי ס"ז. תורה שבכתב ותורה שבעל פה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי ס"ח. "חזק"
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי ס"ט. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי ע". מהו ברח דודי בעבודה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי ע"א. ביד חזקה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי ע"ב. מניעות ועיכובים
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי ע"ג. חרות על הלוחות – אל תקרי חרות אלא חירות מלמד שזכו לחירות ממלאך המות
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי ע"ד. מהו אלהים אחרים בעבודה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי ע"ה. מהו ההבדל בין צל דקדושה לצל דס"א
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
שמעתי ע"ז. מהו ויגרש את האדם מגן עדן מטעם שלא יקח מעץ החיים
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי ע"ח. בענין החיות דקדושה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי ע"ח. בענין החיות דקדושה. המשך 1
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי ע"ח. בענין החיות דקדושה. המשך 2
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי פ". מהו שהס"א נקראת מלכותא בלא תגא
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי פ"א. שדה אשר ברכו ה'
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי פ"ב. ענין שליטת ישראל על הקליפות וכן להפך,שליטת הקליפות על ישראל
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי פ"ג. אחיזה לחיצונים
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי פ"ד. לבאר מה שכתוב בכמה מקומות דבכל מקום שיש חסרון יש יניקה לקליפות
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי פ"ה. ענין אחור באחור
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
שמעתי פ"ו. גלגלתא,שערא וחוורתא,ומחצית השקל
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי פ"ו. גלגלתא,שערא וחוורתא,ומחצית השקל. המשך
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי פ"ז. האמונה נבנית על שאלות
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי פ"ח. היתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי פ"ט
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי צ"א – סנפיר וקשקשת
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי צ"ב – להבין מה שאמרו רז"ל: כל שיש לו קשקשת בידוע שיש לו סנפיר, …
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי צ"ד – כי קנאת ביתך אכלתני. כי חרפוני צוררי כל היום
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי צ"ה – מהו במסתרים תבכה נפשי, בעבודה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי צ"ז – סגולת ההסתרה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
שמעתי צ"ח – התועלת שבמצב הירידה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי ק – יסורים נמדדים לפי…
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי ק"א – בחינת שכינתא בעפרה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי א'. עניין שכינתא בגלותא. המשך 2
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
סדר העבודה
      
שמעתי א'. עניין שכינתא בגלותא. המשך 1
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
סדר העבודה
      
שמעתי ח'. הקשר שבין הבורא לנבראים. המשך 3
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
סדר העבודה
      
שמעתי ח'. הקשר שבין הבורא לנבראים. המשך 4
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
סדר העבודה
      
שמעתי ט". ב' סדרים בהשגה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
סדר העבודה
      
שמעתי י". ב' מדרגות: חסדים וחכמה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
סדר העבודה
      
שמעתי י"ג. תיקון העולם
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
סדר העבודה
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
שמעתי ח'. הקשר שבין הבורא לנבראים. המשך 2
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
סדר העבודה
      
שמעתי ט"ו. מוחא וליבא
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי י"ז. עיקר הוא מוחא וליבא
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי כ"ד. ענין שנאת הרע. המשך 1
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי כ"ד. ענין שנאת הרע. המשך 2
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי כ"ה. קשר האדם אל הספירות. המשך
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי ל'. ברית העיניים וברית הלשון
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי ל"ד. המעשה פועל על המחשבה
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
דבקות
      
שמעתי נ"ט. מהו סמכין בתורה, בעבודה. המשך 1
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      
שמעתי נ"ט. מהו סמכין בתורה, בעבודה. המשך 2
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
עשה לך רב וקנה לך חבר
      

שם ההרצאה
שם המרצה
תאריך עברי
ת. לועזי
ספר
סימן
אות
הורדה
שמעתי צ"ג – כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוונותו
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי צ"ד – כי קנאת ביתך אכלתני. כי חרפוני צוררי כל היום. המשך
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי צ"ו – גאות אדם תשפילנו
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
הסתרות
      
שמעתי א'. עניין שכינתא בגלותא
הרב אדם סיני
ג טבת התשסז
24.12.2006
מאמרים
שמעתי
סדר העבודה