דף היומי בזהר הסולם – נח צד-צו (שיעור השקפה)

דף היומי בזוהר, פרשת נח, עמודים צד – צו. ה' אלול תשע"ד

אנו ממשיכים את המאמר "את קשתי נתתי בענן".

כשנח יוצא מן התיבה מבטיח לו ה' שלא ימחה את העולם שוב, וסימן הברית לכך הוא הקשת שנראית כאשר יש גשם.
אומר לנו הזוהר הקדוש שאסור להסתכל על הקשת בשעה שמופיעה בשמים.

אנו רוצים להבין מה עניין הקשת, ולמה אסור להסתכל עליה?

בפנימיות אנו לומדים ש"מלכות דאין-סוף" היא גדלות כלי הקבלה ועליה היה צמצום שאסור להשתמש בה. כשניסו להשתמש בה הייתה שבירת הכלים. צריך לתקן את המלכות ורק לאחר מכן, בגמר תיקון, יהיה מותר להשתמש בה, ועד אז היא צריכה להיות גנוזה.

מושגים: קשת היא בחינת המלכות. הצדיק, כמו יוסף או כמו נח, הוא בחינת היסוד. הברית היא שייכת לצדיק משום שצדיק הוא היסוד השומר על הברית.

המלכות מתחברת ליסוד. הצדיק שהוא היסוד שומר על הברית ולא משתמש במלכות בגילוי ובצורה אסורה. לכן קשת שהיא מלכות המחוברת ליסוד מסמלת את הברית שעדין אסור השימוש בה עד שתתוקן.

לכן אין רשות להסתכל בקשת, משום שאסור להסתכל על דבר מכוסה, שהוא כמו דבר ערוה. ההסתכלות היא עניין זיווג, שרוצים לקבל את האור בנקודת הפרטיות שאותה מציינת המלכות.
אם רוצים להסתכל בקשת בעצם רוצים להסתכל על צד הדין הגנוז ולגלות אותו, וזה אסור.

להמשך ולהרחבה – שמעו את השיעור…


"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams