שאלה: הלב המקולקל

האם כל העבודה בתורה ומצוות היא על מנת להכניע את הלב המקולקל, כדי שאצליח לראות בחוש שהבורא מטיב כל הזמן?

תשובה:

לא לראות בחוש. אלא לקבל גילוי פנים. הטוב אינו בחוש הגשמי, שיעלם לאחר גמר התיקון, אלא בגילוי התפיסה הנפשית שתנבע מאהבת ה' ולא מאנוכיות

האם זה בסדר אם אני רוצה לקבל כי הקב"ה רוצה להיטיב, שאז זה אומר שאני מקבל בכוונה על מנת להשפיע?

תשובה:

אסור לי לרצות לקבל כי הבורא רוצה להטיב. עלי לרצות להטיב דרך זה שאני מקבל וכך לעשות את רצון הבורא. האם אתה מבין את ההבדל? הוא דק אך חשוב.