שאלה: להתעלות מעל האגו

מה הכונה שאני צריך להתעלות מעל האגו שלי לדרגת גלגלתא ועיניים ואז שוב לחזור לאח"פ ולתקנם?

תשובה:

לכל מדרגה ישנם ב' חלקים באופן כללי.

החלק המושך והחלק המקבל.

כאשר יש רק גלג' ועיניים יש רק את החלק המקבל בלי החלק המושך ולכן האור המגיע הוא קטן (גלג' ועיניים זו מדרגת הקטנות).

כאשר מעוררים את הגדלות, זאת אומרת יש גם את האגו, הכלי המושך, ההרגש של העצמיות, אז מגיע אור גדול, והגלג' ועניים יכולים לקבל כבר אור של גדלות, אז צריך תיקון יותר גדול.

התיקון הנצרך הוא להשתמש בפרטיות באגו למען הכלל, למען שמו יתברך ולא בשביל עצמך.

שלב ראשון לוותר על האח"פ, לוותר על עצמך, לעשות לעצמך עקדת יצחק, ולאחר מכן להשתמש באח"פ בצורה מתוקנת, כך שהאח"פ יהיו רק הכלי המושך ולא הכלי המקבל.

עוד יש להבין עניין של הופכיות כלים ואורות (ראה בספרי בעל הסולם).