הדף היומי בזוהר הסולם – נח עמודים עט-פא (שיעור השקפה)

117

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams