הדף היומי בזוהר הסולם – נח עמודים סד-סו (שיעור השקפה)

מתחילים מאמר "דאתאבידו חייבין מעלמא" (שנאבדו רשעים מהעולם)
אומר רבי יהודה – בעת המבול, בזמן שהרשעים נאבדו מהעולם בגלל חטאיהם, הקב"ה הסתכל בעולם, ולא ראה מי שיגין עליהם.
ואם נשאל – הרי נח הצדיק יכול היה להצילם ולהגין עליהם בזכות צדיקותו?
עונה רבי יהודה – אומר לו הקב"ה "כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה", משמע שדווקא בדור הזה הוא צדיק אבל אינו מספיק צדיק באופן כללי. כלומר שאין כח הצדיקות שלו מספיק כדי להגין על כל העולם.

לעומת זאת, רבי יוסי חולק על רבי יהודה ואומר שנח כן היה מספיק צדיק על מנת להגין על כל העולם מפני המבול. למה אם כך נח לא הציל את העולם? בגלל שלא היו עשרה צדיקים בכל העולם. עשרה צדיקים מייצגים "כלל" ובזכות הכלל אפשר להגין על כל העולם אבל אם אין אפילו עשרה צדיקים בעולם – אין אפשרות להגין על העולם אפילו כשיש צדיק גדול כנח.

עוד למדנו על ההבל בין "בית" ל"תיבה", בהקשר של תיבת נח.
ישנו סדר ישר (רחמים) באותיות, מא' ועד ת', וישנו סדר הפוך (דין) באותיות, מת' ועד א'.
אבל גם אם יש דין – אם הוא בא מרחמים הוא נחשב לרחמים.

דין שבא מדין – בא למחות, דין שבא מרחמים – בא לשמור.

דין זה עניין של גבול, של עונש, של עצירת החופש. האם זה טוב לעשות גבול לזמנים שלנו? גבול לאכילה שלנו? וכד' – התשובה היא כן, כי למשל כשאני עושה דין לאכול רק דברים בריאים יש בתוך זה רחמים של שמירה על הבריאות. כשאני עושה גבולות חינוכיות לילדים שלי זה עניין של דין אבל אם זה בא מתוך מטרה טובה של רחמים אזי גם הדין נחשב לרחמים.

עכשיו השאלה כיצד האדם מקבל את הדין? האם הוא מוכן לקבל את הדין או שלא?
כשלא רוצים לשמוע למדריכים שלנו, לחז"ל, אנו נכנסים בתוך דינים קשים ומתרסקים! כמו במבול! יש דין שהוא לטובתנו – צריך לשמוח בו ולא לבעוט בו. כשהקב"ה נותן לנו גבולות הם שומרים עלינו.

כך גם התיבה של נח – אמנם היא דין אבל שבאה מתוך רחמים וע"כ שומרת עליו.

עוד נושא מעניין שלמדנו היום –
יש הבדל בין מנהיג לרודן.
הרודן מחייב את נתיניו לעשות מה שהוא רוצה, ואם הנתין לא עושה – אזי הרודן מכה אותו ומעניש אותו. בכלל לא אכפת לרודן מהנתין רק רוצה שיעשה את מה שהוא דורש ממנו.

מנהיג לעומת זאת – אכפת לו מהעם שלו!

כשעם ישראל חטא – משה רבינו התפלל עליהם והתחנן מהקב"ה שיציל אותם עד כדי שהיה מוכן למסור את נפשו עליהם! לעומת זאת, אומר הזוהר הקדוש, נח לא עשה מספיק כדי להציל את העם, לא הראה לקב"ה רצון גדול ומוכנות למסור את הנפש בשביל העולם.

עוד הרבה תובנות גבוהות – תשמעו בשיעור…

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams