הסיכום היומי מאת החבר דוד שמואל על הזוהר הקדוש

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת נח, עמודים מ"ו-מ"ח, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

כאן אנו לומדים דבר מאוד מעניין שקשור לכל התפיסה היהודית.

שאלות:

מה מותר ומה אסור לחקור?
מה המדע אף פעם לא יבין?

סיכום השיעור:

כח המדע חזק מאד. בכח המדע רוצים המדענים להצליח להבין הכל ואפילו את עצמותו של הבורא…

אבל הזוהר הקדוש בעמקותו כי רבה מלמדנו כיצד נכון לחקור וכיצד אסור וגם אי אפשר לחקור.

את עצמותו של הבורא צריך לקבל באמונה, וכן את מעשיו של הבורא כלפינו. 
החקירה היא בהתיחסות הנכונה שלנו לבורא ולמעשיו כלפנו.
המדע צריך להתחיל רק לאחר קבלת האמונה. תפקידו של המדע הוא לתת מקום לתפיסה שלנו להיות שותפה למחשבה האמונית שעליה אי אפשר להרהר.

לדוגמא: האמונה הראשונית שלנו היא שהבורא טוב ומטיב. לכן, אם ה' שולח לנו עונשים וייסורים, חייב קודם כל להאמין שזה לטובה, ומכאן להתחיל לחשוב מה הבורא רוצה להגיד לי בכך ששלח עליי ייסורים. בכך אנו חוקרים את ההתיחסות שלנו למה שהבורא נתן לנו, ולא את מעשי הבורא.