סיכום הזוהר מהחבר תום לב – עם ישראל ביחס לה' ולאומות העולם

זוהר פרשת נח, עמודים מ' – מ"ב. מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט"א.

שאלה:

האם עם ישראל צריך להגיע לקשר עם ה׳ לבד, או שצריך גם את הגויים?
לשם מה צריך את הפרטים, את החלקיות, ומדוע אי אפשר ישר להגיע לאהבה, לכלל?

 

סיכום השיעור:

במאמר זה מספר לנו הזוהר על יהודי שפגשו ר׳ חיא ור׳ יוסי בדרכם. אותו יהודי הוא בחינת הנשמה, השראה אלוקית שמופיעה לאדם, ושואלת – האם צריך את הפרטים, את הגויים, או לא?
מדוע צריכים לקחת ד׳ מינים דווקא בסוכות? והרי אם זהו לצורך שליטה על אומות העולם, מדוע א״כ בכל שאר השנה לא נצרך עניין זה אלא רק בסוכות?

מסביר הזוהר הקדוש, שישראל הם בחינת הכלל. ביום הכיפורים אנו מקבלים השקפה, המאפשרת לנו להגיע לאהבה עם המלך, אולם השקפה זו הנה כללית, וחייבים גם את הפרטים, כדי להגיע לכלל זה של האהבה.

כדי להגיע לאהבה עם המלך, חייב האדם להביא את כל הפרטים שבנפשו בבחינת ע׳ הפרים של אוה״ע, ולכפוף אותם לכלל.
הדרך באה בשביל המטרה. ותיקן לנו השי״ת דרך זו, כדי שנבין שכל הפרטים באים לטובת הכלל.

כיצד מצטרפים הפרטים לכלל? בכל מקרה יש מעבר למקרה, ורק בחינת ה״מעבר למקרה״ של כל אחד מהפרטים, הוא שמצטרף לכלל.

להצטרפות לווטסאפ היומי שלח סמסוואטסאפ למספר 0542142421 עם המילים נא לצרף לסיכום. תודה