הדף היומי בזוהר הסולם – נח עמודים סא-סג (שיעור השקפה)

אנו לומדים מאמר חדש שנקרא "אמרתי לא אראה יה".
מתחיל הזוהר באמירה קשה: כמה אטומים הם בני אדם, שאינם יודעים ואינם משגיחים בדברי תורה אלא שמסתכלים בדברי העולם, ורוח החכמה נשכח מהם. כי כשהאדם מסתלק מהעולם הזה, ונותן חשבון לרבונו מכל מה שעשה בעולם הזה, בעודו נמצא ברוח וגוף ביחד. והוא רואה מה שרואה, עד שבא לעולם האמת, ופוגע שם באדם הראשון, היושב בשער גן עדן, לראות כל אלו שומרי מצות רבונם, ושמח בהם.

אדם הראשון מייצג את ה"כלל", והוא שמח בכל אדם שהצטרף לכלל בחייו ולא בזבז את חייו לריק.

הזוהר ממשיך לתאר את מה שקורה עם הנשמה בעולם האמת.

אדם שעולה למעלה חייב שיהיו לו ב' תיקונים, של יראה ושל אהבה, בלי תיקונים אלו אדם חייב לחזור שוב לעולם הזה כדי לתקן עצמו.

לכן אדם צריך להכין את עצמו בעודו בעולם הזה שיהיו לו לבושים ראויים לעולם האמת.

חזקיה המלך חושש ואומר "אמרתי לא אראה יה", ואם חזקיה המלך חושש כך מה אנו נאמר? בטח שאנו צריכים לחשוש שלא נזכה להכין עצמנו כראוי לעולם האמת. כל אחד צריך לראות שהוא אוסף עצמו והולך בדרכי הצדיקים ומכין לבוש ראוי וכלים ראוים לעולם האמת אחרת לא ידע מה לעשות שם… יזרקו אותו משם…

מסיים הזוהר ואומר:
חלוקא דרבנן, הוא הלבוש שמתלבשים בו הצדיקים בעולם האמת.
אשרי חלקם של הצדיקים שגנז להם הקב"ה הרבה טוב ועדנים לעולם האמת, עליהם כתוב, "עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו".

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת נח, עמודים ס"א – ס"ג.

אנו לומדים היום ב' נושאים: עניין הזמנת אורחים ודרך ארץ, והנקודה שעליה מושתת העולם.

לאחר חטאי אדם הראשון והדורות הבאים אחריו אומר ה' לנח שיבנה תיבה שתישמור עליו מפני המבול שהרי המבול יחריב את כל העולם.

אומר לה' לנח כך: "בא אתה וכל ביתך אל התיבה כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה".

התיבה היא כמו ביתו של ה', ובשביל להיכנס לתוכה צריך את רשותו של ה' יתברך, ולא כל אורח יכול להיכנס לביתו של ה'. לכן רק נח ומשפחתו נכנסו ולא רשעי העולם.

מכאן לומד הזוהר הקדוש שאסור להכניס לביתנו שום אדם ללא רשות, כלומר שצריך לעשות הבחנה אם אדם זה צדיק או רשע ואין להכניס את הרשעים.

ובפנימיות הדברים פירש הרב שאין מדובר על עניין חיצוני אלא כשאדם רוצה להכניס לחדרי ליבו רצון מסויים ומתלבט האם רצון זה הוא בסדר או לא. חייב לראות אם אורח זה אינו רשע, שהרי אסור להכניס לליבנו רצונות לא טובים שקלקלו את ליבנו.

דוגמא פשוטה:
אדם מרגיש שרוצה ליסוע לחוץ לארץ לטייל. הוא צריך לשאול את תפיסת הבורא שבו "האם זה יקדם אותי מבחינה רוחנית או דווקא יפגע בקשר שלי עם ה'?"

עד כאן סיכום קצר, להרחבה והמשך – שמעו את השיעור המלא…

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams