הדף היומי בזוהר הסולם – נח עמודים נה-נז (שיעור השקפה)

118

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams