הדף היומי בזוהר הסולם – נח עמודים מט-נא (שיעור השקפה)

115

היום סיימנו את המאמר "ארים ידיי בתפילה" ולמדנו מאמר נוסף "ואני – מביא מבול מים".

אומר הקב"ה לפני המבול "ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ".
שואל הזוהר – א) למה כתוב "הנני" אם כבר כתוב "אני"? ב) למה מציין שהמבול הוא מבול "מים" הרי ברור שהמבול הוא של מים?

אומר הזוהר הקדוש – "אני" זהו זכר. "ואני" (עם ו') זה מציין גם צד של נקבה. אם הנקבה עומדת לבד בעולם ללא חיבור עם הזכר זה צד של דין בעולם. לכן אומר "ואני" הנני. עוד אומר שכתוב "מבול מים" כדי להגיד לנו שבתוך המבול נמצא המשחית שמושך אותנו לנפרדות מה', ולכן המבול עצמו אינו הבעיה אלא הצורה הלא טובה שמלמד אותנו המשחית להסתכל על המבול. לדוגמא כאשר ישנם ייסורים גשמיים בעולם הזה – אין זו הבעיה, הבעיה האמיתית שבתוך הייסורים נמצא המשחית שאומר לאדם לא להאמין בה' כשישנם ייסורים וכד'. זו הבעיה. לא המצב הוא הבעיה אלא היחס הנכון למצב – הוא משימתנו!

זאת ועוד הרבה דברים חשובים – תמצאו בשיעור.

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams