הדף היומי בזוהר הסולם – נח – עמודים לד-לו (שיעור השקפה)

98

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams