הדף היומי בזוהר הסולם – נח – עמודים לז-לט (שיעור השקפה)

1. מהו התיקון של בחינת השעיר ובמה דומה תיקון זה של ר"ח ליום הכיפורים?
2. מדוע צריך להשפיע לאומות העולם בחג הסוכות בדוגמה של הקרבת 70 פרים?
3. מהו שמיני חג עצרת ומדוע הוא תוצאה של סוכות מדוע אומות העולם אינם יכולים לקבל בזיווג זה?
4. הסבר את כל השאלות הקודמות עפ"י המשל באות ק"י.
5. מדוע באלול הוא בחינת "אני לדודי ודודי לי", בשונה משמיני חג עצרת שהוא בבחינת "דודי לי ואני לו".

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams