למה נשחת הארץ? סיכום הזוהר היומי – מאת הרב יהודה גלעד

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת נח, עמודים ט״ז-י״ח, מתוך שיעורו של הרב אדם סיני שליט״א.

שאלות:
למה נשחתה הארץ על חטאי בני האדם?
איך נשמעת שיחת חולין לפי הזוהר?

סיכום השיעור:

מהי השחטת הארץ שבפרשת נח? ארץ היא רצונו של האדם. כאשר האדם חוטא בחוצפה דהיינו אומר שרצונו בא לסיפוקיו האישיים — הוא גורם להשחטת אותו הרצון — בסוד ונשחטה הארץ.

לעומת זאת יכול לחזור בתשובה מחטאיו ע״י קבלת לבושי המוחין של חסדים. מהם אותם לבושי המוחין? תשובה: הם הגיונות של אורח ולא הגיונות של בעל הבית, שאומר: ״מגיע לי!״

כאשר קונה לבושי מוחין של חסדים, אפשר שתתפשט הארת חכמה באותו הרצון — תענוג מאהבת ה׳.

——-

להצטרפות לוואטסאפ היומי שלח הודעה (סמסוואטסאפ) למספר – 0542142421 עם המילים: נא לצרף לסיכום.