הדף היומי בזוהר הסולם – נח – עמודים כח-ל (שיעור השקפה)

מאמר "קץ כל בשר"

המושג "קץ כל בשר" לכאורה קשה לפי התורה שהרי התורה היא נצחית, וקץ מראה על סופיות?

בא הזוהר ואומר – יש שני סוגים של קץ: קץ הימין וקץ השמאל. קץ השמאל הוא קללה גדולה וקץ הימין הוא ברכה גדולה.

קץ הוא נקודה פרטית, מקום הפרטיות של האדם.

כאשר אדם רוצה לעשות דבר אמיתי, ובא לבדוק כל דבר אם אמיתי הוא או לא, אומר לנו הזוהר – אם הדבר הוא פרטי בעולם ונועד רק לזמן מסויים ודואג רק לאנוכיותו של האדם משמע שהוא קץ השמאל. אבל אם הוא בא לשרת את הכלל, את האמונה, זהו קץ הימין, וזהו מעשה נכון.

הזוהר הקדוש מראה לנו דו-שיח מעניין בין הקב"ה לדניאל.
שואל דניאל – האם אקום בתחית המתים? ענה לו הקב"ה שכן. אמר לו דניאל – האם אקום עם הצדיקים או עם הרשעים? ענה לו, עם הצדיקים, אלו שזכו באמונה.

מכאן אנו לומדים לכל דבר שאדם עושה – אם דבר זה יביא לאדם מנוחה אמיתית לעולם האמת, אם דבר זה הוא נצחי ולטובת הכלל – הרי הוא טוב וצדיק.

עוד מלמדנו הזוהר הקדוש שכאשר בא השמשחית להרע, צריך האדם להישמר מאד ולא לצאת לשוק. צריך בזמנים כאלה שיצר הרע מתגבר להישמר בתוך כלל, בתוך מסגרת ששומרת עליך. כשאדם לבד הוא חוטא.

להרחבה ולהמשך השיעור – הנכם מוזמנים לשמוע את השיעור.

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams