ט' באב – קהילת הסולם בכותל

היום, יום שלישי ט' באב, נסענו הרב והחברים לירושלים לכותל המערבי.

ביום בו כל עם ישראל אבל על חורבן בית מקדשנו נסענו יחד כמידי שנה ללמוד ולהתפלל בכותל המערבי החלק שנשאר לנו מבית המקדש.

יצאנו לפנות בוקר, הגענו לכותל בסביבות השעה 5:00, למדנו מספר הזוהר את מדרש איכה, לאחר מכן התפללנו וקראנו יחד את הקינות.

אחת התובנות החשובות שלמדנו היא שהצער על בית המקדש הוא לא צער על משהו היסטורי אלא על מה שחסר לנו עכשיו. בזמן בית המקדש זכה עם ישראל לקשר רוחני עמוק לקב"ה ושרתה השכינה בבית המקדש. בעקבות שנאת חינם נחרבה ירושלים, נחרב ונפגם הקשר הפנימי והעמוק לה' והביטוי הגדול לכך זהו חורבן הבית.

היום אנו מצטערים ובוכים על הקשר לה' שיכול להיות ולהיבנות מחדש אך עדיין חסר בעוונותינו הרבים.

יהי רצון שנזכה לקשר ולאחדות בין כל עם ישראל ובין אבינו שבשמים. בבנין ירושלים ננוחם.