בואי כלה ויצא – תשע"ד

139

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams