הרב קוק – אורות הקודש – חכמה ובינה – שער א' מב

255

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams