הרב קוק – אורות הקודש – בהירות הנשמה והידיעות – שער א' מא

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams