הרב קוק – אורות הקודש – יסוד החול לקודש – שער א' מז

192

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams