פרשת השבוע בראי הקבלה – כי תבוא

237

לשיעורים נוספים – https://hasulam.co.il/ או בפייס – https://www.facebook.com/hasulams
‏‎ נושאים בהשקפה, קבלה, דת ומחשבת ישראל בדרך בעל "הסולם". השעור מועבר בבית המדרש "הסולם" ע"י הרב אדם סיני שליט"א ובו מבאר ועונה על שאלות בנושאים שונים על דרך פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך בעל "הסולם".