הרב קוק – אורות הקודש – השפעת הקודש והחול – שער א' נא

172

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams