הרב קוק – אורות הקודש – ערך השכל הטבעי לקודש – שער א' נ

176

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams