הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים קמח–קנ (שיעור השקפה)

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams