הרב קוק – אורות הקודש – כח ההשכלה הנגלית לקודש – שער א' מט

235

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams