הרב קוק – אורות הקודש – התבוננות והסתגלות – שער א' נט

225

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams